กองช่าง


นายครองฤทธิ์ บุญอินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางพัชร์ธนรัศ จิตรสุวัณเณศวร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ว่าง)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นางสาวมินตรา เอี่ยมบู่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอาทิตย์ วงษ์จำปา

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอนุชา แจ้งฉาย

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายธนพล รัตนประภาพร

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายชุมพร ช้างน้อย

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนา อบต.