หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ ร.ต.เดชภูมิ เอียดวุ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

นางสาวพรรณี  ชัยประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายครองฤทธิ์ บุญอินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางประภาสิริ วาทมธุรส

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.