ไทยรัฐ

  1. นาปรังเต็มแก่งละว้า แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยง พื้นที่ 3 อำเภอ ใน จ.ขอนแก่น แม้ทางการจะเตือนให้งดการเพาะปลูก แต่ชาวบ้านยอมรับเสี่ยงทำนา บอกดีกว่าไม่มีข้าวกิน เพราะข้าวแพง
  2. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก
  3. สภาวะที่น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำเค็มทะลักเข้าแม่น้ำบางปะกง จนไม่มีน้ำเข้าสู่ระบบภายในคลองสาขา การเกษตร บ่อปลาต้องรีบแก้ปัญหาเร่งจับก่อนปลาตายหมด ขณะที่ เริ่มจะไม่มีน้ำดิบพอทำน้ำประปาแล้ว
  4. จากการปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความฉลาดรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครู” โดย ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา
  5. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น