คณะผู้บริหาร


นายสุพล  เห็นโสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

นายวิเชียร สกุลเฮง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

นายวิจารณ์  เลือดทหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.