ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าทอบ้านม่วงหอม เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอประเภทผ้ามัดหมี่ ของบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ้าทอม่วงหอมเป็นที่รู้จักกันดีของชุมชนใกล้เคียงและผู้นิยมผ้าทอของไทยจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนสนับสนุนหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดและที่ต่างๆ ชุมชนบ้านม่วงหอม สืบประวัติมาจากชุมชนบ้านต้นตาล แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมเรียกตัวเองว่า ลาวด่านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประมาณ 50 ปี กระจายตัวอยู่แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และจังหวัดพิษณุโลก มีอาชีพทำนาทำไร่เป็นอาชีพหลัก การตั้งชื่อหมู่บ้านม่วงหอมมีประวัติว่า เนื่องจากต้นน้ำที่ไหลมายังหมู่บ้านม่วงหอมมีต้นมะม่วงป่าขึ้นอยู่โดยรอบต้นน้ำหลายต้น เมื่อผลมะม่วงสุก จะหล่นไหลตามลำธารส่งกลิ่นหอมชื่นใจถึงบริเวณหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อว่า บ้านม่วงหอมบ้านม่วงหอมอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 5,042 ไร่ ภาษาพูดประชากรพูดภาษาเดียวกับภาษานาแห้ว จังหวัดเลย และแขวงไชยบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การทอผ้ามัดหมี่ ทอด้วยกี่กระตุก วัสดุที่ใช้เป็นด้ายสำเร็จรูปหรือไหมประดิษฐ์ ย้อมด้วยสีเคมี เอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่สำคัญ คือ ลวดลายดอกปีบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนลวดลายดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา ได้แก่ ลายข้าวหลามตัดใหญ่ ลายดาวกระจาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลวดลายประยุกต์ที่กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลประเภทมัดหมี่อีกหลายลวดลาย

 

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ลายเชิงเทียนผสมผีเสื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผ้าทอสำเร็จรูป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2541 


ลายดอกปีบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดผ้าพื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 

ผ้าม่วงหอม บ้านน้อยม่วงหอม เป็นกลุ่มที่แยกมาจากกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมเป็นผ้ามัดหมี่ ทอด้วยกี่กระตุก วัสดุใช้เป็นด้ายสำเร็จรูปหรือไหมประดิษฐ์ 

ที่ทำการกลุ่ม : บ้านม่วงหอม  ตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

โทร : 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.