สำนักปลัด


นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววริยา บุญมี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์รักษ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                                                                                                                                                           
นางสาววันทนา จันทสิงห์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสกุลดาว ใจเที่ยงธรรม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุรีรัตน์ กีรติพิชญ์

นิติกรชำนาญการ

นางวิไลลักษณ์ อินอภัยพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววันทนีย์ สีหะวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวรังสิยา ต่อพงษ์
นายวงวัน แถวอุทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนันทพงค์  มากดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นายประกาล เชียงไตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวินัย จันทร์จีน

พนักงานดับเพลิง

นายธงชัย เมืองยม

พนักงานดับเพลิง

นายมา สาศิริ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสำเริง สุทธิ

พนักงานขับรถยนต์

นายพลู แป้นน้อย

พนักงานขับรถยนต์

นายยศกร ใจเสือ

พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิมพล ราชานุวัตร์

พนักงานขับรถยนต์

นายพร้อมพงษ์  ศรณรงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายวิเชียร วันทอง

คนงานประจำรถขยะ

นายสุวิทย์ ลาสม

คนงานประจำรถขยะ

 

นายณัฐภัทร ใจดี

คนงานประจำรถขยะ

 

(ว่าง)

คนงานประจำรถขยะ
นางสาวสายพิน ทองเก่า

คนงาน

นางสาวสุดธิดา ทองสนิท

คนงาน

นายสุรินทร์ นราศรี

ภารโรง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

แผนพัฒนา อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

224518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1243
714
6724
194847
33803
20283
224518

Your IP: 3.239.33.139
2021-02-27 21:19