ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอบรมให้ความรู้ในระหว่างวันที่ 22 – 24  กรกฎาคม  2563 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งโสภา เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งโสภา จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยภายในครัวเรือน และสามารถใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ

เพื่อให้การจัดทำโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

แผนพัฒนา อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

222419
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
392
766
4625
194847
31704
20283
222419

Your IP: 3.235.11.178
2021-02-25 16:05