ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอบรมให้ความรู้ในระหว่างวันที่ 22 – 24  กรกฎาคม  2563 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งโสภา เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งโสภา จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยภายในครัวเรือน และสามารถใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ

เพื่อให้การจัดทำโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

แผนพัฒนา อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

222421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
394
766
4627
194847
31706
20283
222421

Your IP: 3.235.11.178
2021-02-25 16:08