ประวัติความเป็นมา

        ตำบลแก่งโสภาจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2475 ขึ้นกับอำเภอวังทอง เดิมสถานที่นี้เป็นเส้นทางที่พ่อค้าจากอำเภอนครไทยเดินทางผ่าน ละมาตั้งค่ายพักค้างคืน เห็นว่าเป็นทำเลที่ดีเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงได้รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนขึ้น

       โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มาจากหลาย ๆ แห่ง ตำบลแก่งโสภาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ. 2538 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

       1. ที่ตั้ง ตำบลแก่งโสภาตั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวังทอง ห่างจากอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายพิษณ ุโลก-หล่มสัก) ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

       2. อาณาเขต ทิศเหนือ จรด ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ทิศใต้ จรด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ทิศตะวันออก จรด ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ทิศตะวันตก จรด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง

       3. เนื้อที่ 204.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 127,768 ไร่

       4. ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแก่งโสภา เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ โดยมีคลองม่วงหอมและแม่น้ำเข็กเป็นแหล่งน้ำการเกษตรที่สำคัญของ ตำบล ปัจจุบันพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 ของตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าลุ่มน้ำเข็ก ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา รวมทั้งยังมีพื้นที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเส ้นทางคมนาคมสายหลักในตำบลคือทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งตัดผ่านทางทิศใต้ของตำบล

       5. ประวัติของตำบลแก่งโสภ ตำบลแก่งโสภาจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2475 ขึ้นกับอำเภอวังทอง เดิมสถานที่นี้เป็นเส้นทางที่พ่อค้าจากอำเภอนครไทยเดินทางผ่านและมาตั้งค่ายพักค้างคืน เห็นว่าเป็นทำเลที่ดีเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงได้รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนขึ้น โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มาจากหลาย ๆ แห่ง และตำบลแก่งโสภาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ.2538 (วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2538)

       6. จำนวนหมู่บ้าน ตำบลแก่งโสภา

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านปอย                             หมู่ที่ 2 บ้านแก่งกุลา                                                       

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู                          หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้อย                              

หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม                         หมู่ที่ 6 บ้านลานหญ้า                                               

หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์                   หมู่ที่ 8 บ้านปากยาง

หมู่ที่ 9 บ้านแก่งซอง                         หมู่ที่ 10 บ้านโป่งปะ

หมู่ที่ 11 บ้านน้อยม่วงหอม                  หมู่ที่ 12 บ้านแก่งกุลาเหนือ

 หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เขาน้อย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

แผนพัฒนา อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

222396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
369
766
4602
194847
31681
20283
222396

Your IP: 3.235.11.178
2021-02-25 15:36